Адлюстраванне духойнаго крызiсу сучаснага грамадства у пьесах Аляксея Дударава (Курсовая работа)

Гисторыя, народ, Радима у книгах: В. Вольскага (Реферат)

Драматычныя абразкi М. Гарэцкага як жанр спалучэння нацыянальнай праблематыкi i агульначалавечых пытанняу у абразку (Контрольная работа)

Жанр рэцэнзіі ў літаратурна-крытычнай творчасці М.Багдановіча (Курсовая работа)

Жыццевы i творчы шлях Я.Коласа. (Контрольная работа)

Максiм Багданович i беларускае Адраджэнне. (Контрольная работа)

Метафара у паэтычным кантэксте пa паэме Я. Коласа (Курсовая работа)

Метафара у паэтычным кантэксте пa паэме Я. Коласа (Курсовая работа)

Мова паэм “Энеіда навыварат” і “Тарас на Парнасе” (Контрольная работа)

Праблема выбару духойных арыентырау у рамане Я. Брыля (Контрольная работа)

Пясняр чыстай красы (Зборнiк "Вянок" М. Багдановіча) (Курсовая работа)

Синонимы в поэме Я. Коласа. (Курсовая работа)

Систэма педагагичнага погляду В. Витки паводле книг: (Реферат)

Стылістычныя назіранні над творчасцю сучасных беларускіх пісьменнікаў (на прыкладзе “Балады пра паўстанца Ваўкалаку” Уладзіміра Караткевіча) (Курсовая работа)

Тэма дзяцінства у творчасці Змітрака Бядулі (Курсовая работа)

Тэма дзяцінства у творчасці Янкі Купалы (Курсовая работа)

Устарэлая лексика у прозе У. Караткевича (Курсовая работа)