АСНОЎНЫЯ ВЫНІКІ РЭФОРМЫ ЖЫГІМОНТА ІІ АЎГУСТА 1557 ГОДА І ЯЕ ЎПЛЫЎ НА ДАЛЕЙШАЕ САЦЫЯЛЬНА-ЭКАНАМІЧНАЕ РАЗВІЦЦЁ РЭЧЫ ПАСПАЛІТАЙ У ДРУГОЙ ПАЛОВЕ XVI ст. –XVIII ст. (Контрольная работа)

Асноўныя прыкметы этнасу. Перадумовы ператварэння народнасці ў нацыю. Гістарычныя ўмовы кансалідацыі беларускага этнасу ў нацыю. Прыкметы нацыянальнай кансалідацыі беларусаў. (Контрольная работа)

Беларусь ва ўмовах нямецкай акупацыі 1941–1944 гг. Вызваленне Беларусі (Контрольная работа)

Внешняя политика ВКЛ в 13-16 вв. (Реферат)

Воспитание дворянина (в Беларуси) (Курсовая работа)

Восстание 1794г. на территории Брестчины. (Контрольная работа)

История Беларуси Вариант № 4 (Контрольная работа)

История Белорусии контрольная работа вариант 4 (Контрольная работа)

Образование БНР (Контрольная работа)

Политика Белорусизации. Развитие культуры в 20-е годы (Контрольная работа)

Сацыяльна-эканамiчнае развiццё Беларусi i паслярэформенны перыяд (Контрольная работа)

Фарміраванне беларускай нацыі (Контрольная работа)